GRII講道:2021特別聚會

01 新年崇拜會 影音 聲音
02 受難節崇拜會 影音 聲音
03 復活節崇拜會 影音 聲音
04 主耶穌升天節崇拜會 影音 聲音
05 聖靈降臨節崇拜會 影音 聲音
06 印尼歸正福音教會32週年堂慶感恩聯合崇拜會 影音 聲音